Annuleringsfonds


Annuleringsfonds

Door deel te nemen aan het annuleringsfonds van Camping Janse voorkomt u de situatie dat indien uw vakantie niet door kan gaan u er toch voor moet betalen. Dit annuleringsfonds biedt dekking voor de annuleringskosten van de hoofdpersoon of één van de medereizigers wanneer de vakantie niet door kan gaan. Of vergoedt (een deel van) de verblijfskosten bij het voortijdig afbreken van de vakantie door één van de onderstaande gebeurtenissen, mits vergezeld van een officiële verklaring. De premie voor het annuleringsfonds is 5% van de verblijfskosten.

Indien u gebruik wenst te maken van het annuleringsfonds dient u dit bij de reservering duidelijk aan te geven. Zonder annuleringsfonds zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.

Wat komt niet in aanmerking voor uitbetaling door het annuleringsfonds?

1. Wanneer er andere gebeurtenissen dan hierboven genoemd aan de orde zijn.

2. Er een onware opgave gedaan is en/of een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is.


Corona

Indien u uw gemaakte reservering  wilt annuleren in verband met Corona gelden de Recron-voorwaarden , op dit moment is het Corona virus geen geldige reden voor de annuleringsverzekering-annuleringsfonds en worden annuleringskosten niet vergoed. Dit houdt in dat de Recron-voorwaarden van toepassing zijn, wij verwijzen u hiervoor verder naar https://campingjanse.nl/pdf/RecronNLplaatsen.pdf

Dekking annuleringsfonds

  1. Overlijden of ernstige ziekte of verergering van een bestaande ziekte of ernstig ongevalletsel van een familielid in 1e of 2egraad.
  2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad.
  3. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel.
  4. Onvrijwillige werkloosheid ontstaan na het afsluiten van de reservering.
  5. Bij een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht ondergaan moet worden.
  6. Definitieve ontwrichting van het huwelijk of het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
  7. Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte verhuizing, zoals bijvoorbeeld vanwege renovatie of verandering van werkkring.
  8. Complicaties bij zwangerschap.

In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om bovenstaande reden, wordt naar verhouding van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale verblijfskosten (minus kosten annuleringsfonds en de reserveringskosten) terugbetaald. Het fonds keert uit nadat de standplaats of accommodatie leeg is opgeleverd.

Hoe maak ik aanspraak op het annuleringsfonds?

-U geeft zo snel mogelijk melding van annulering schriftelijk of per email (bij mondelinge melding is ook nog schriftelijke melding nodig).

-Met overleg van een bewijs waaruit de aangevoerde reden van annulering blijkt.

De bijdrage uit het annuleringsfonds kan nooit meer bedragen dan hetgeen u betaald heeft aan Camping Janse, verminderd met de deelnamekosten aan het annuleringsfonds en de reserveringskosten van de reservering. U hoort binnen een week na ontvangst van uw schriftelijke bevestiging van annulering of uw beroep op het annuleringsfonds gegrond verklaard is.